Inrapportering av kontrollunderlag

Steg 1 av 8

Fellista

Här kan du lämna förar- och fordonslistor, kontrollunderlag och övriga upplysningar som behövs för Transportstyrelsens prövning av kör- och vilotider. Om kontrollperioden för ditt företag omfattar fordon med analoga färdskrivare ska du även skicka in diagramblad i original med vanlig post till Transportstyrelsen. Läs mer om kör- och vilotider

Alla fält är obligatoriska, utom de fält som markerats med ordet Valfritt.

Logga in
   
 


* Uppgift finns i "Begäran om kontrollunderlag" som skickats med post från Transportstyrelsen.

** Företagets person- eller organisationsnummer.